Επικουρικες συνταξεις αναλογα με τις δυνατοτητες των ταμειων Reviewed by Momizat on . Μεγάλες ανατροπές στο υπάρχον καθεστώς των επικουρικών συντάξεων φέρνει η δημιουργία ενός γιγάντιου ταμείου επικουρικής ασφάλισης. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που Μεγάλες ανατροπές στο υπάρχον καθεστώς των επικουρικών συντάξεων φέρνει η δημιουργία ενός γιγάντιου ταμείου επικουρικής ασφάλισης. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που Rating:
You Are Here: Home » ΕΙΔΗΣΕΙΣ » ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ » Επικουρικες συνταξεις αναλογα με τις δυνατοτητες των ταμειων

Επικουρικες συνταξεις αναλογα με τις δυνατοτητες των ταμειωνΜεγάλες ανατροπές
στο υπάρχον καθεστώς των επικουρικών συντάξεων φέρνει η δημιουργία ενός γιγάντιου ταμείου επικουρικής ασφάλισης. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, αναφέρεται ρητά ότι το ποσό της σύνταξης θα αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο με απόφαση του υπουργού Εργασίας, προκειμένου να μην δημιουργηθεί έλλειμμα στο νεοσύστατο ταμείο, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη μεταβλητές , όπως τα δημογραφικά δεδομένα και οι συσσωρευμένες εισφορές.

Εντωμεταξύ, η παρακράτηση τόσο για τις κύριες όσο και για τις επικουρικές θα γίνει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου σε 8 ισόποσες δόσεις , αρχής γενομένης από τη σύνταξη του Ιουνίου η οποία καταβάλλεται στις 22 Μαΐου. Οι συντάξεις θα είναι μειωμένες κατά 12 ευρώ έως 204 ευρώ το μήνα.

Σύμφωνα με την ρύθμιση:

Το νέο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης θα καλύπτει κατ’ αρχήν 2,5 εκατομμύρια ασφαλισμένους και 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχους, προερχόμενους από τα επικουρικά ταμεία του ΙΚΑ, του Ιδιωτικού Τομέα, του Δημοσίου, των τραπεζοϋπαλλήλων, Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας και o Κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ.

Δίδεται δυνατότητα ένταξης και άλλων ταμείων έως το τέλος του τρέχοντος έτους, αλλά και εξαίρεσης από το νέο σχήμα, υπό την προϋπόθεση ότι οι φορείς που θα εξαιρεθούν δεν θα ενισχύονται οικονομικά από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Σε κάθε περίπτωση θα ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο νέο ταμείο οι νεοπροσλαμβανόμενοι στον Ιδιωτικό, Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, στις Τράπεζες και τις Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας.

Για όσους ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά από την 1η Ιανουαρίου του 2001, αλλά και για όσους ασφαλίστηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2000 για το χρόνο ασφάλισης από το 2015 και μετά, θα αλλάξει εντελώς ο χαρακτήρας της επικουρικής ασφάλισης και θα καθιερωθούν ατομικοί ασφαλιστικοί λογαριασμοί.

Στο νέο ταμείο μεταφέρεται η κινητή και η ακίνητη περιουσία των φορέων που θα ενοποιηθούν, ενώ το προσωπικό θα πρέπει να μειωθεί κατά 30% έως το τέλος του 2014.

Πόροι του νέου ενιαίου ταμείου θα είναι τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων και εργοδοτών. Το ποσό εισφοράς υπολογίζεται σε ποσοστό 3% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως αποδοχών του εργαζόμενου. Τα ποσοστά αυτά προσαυξάνονται για τους υπαγόμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα κατά 1,25% για τον ασφαλισμένο και κατά 0,75% για τον εργοδότη και για τους υπαγόμενους στα υπερβαρέα επαγγέλματα κατά 1% για τον ασφαλισμένο και 2% για τον εργοδότη.
Προβλεπόμενα ποσοστά εισφορών υπέρ των ταμείων – τομέων και κλάδων που εντάσσονται στο ΕΤΕΑ και τα οποία υπερβαίνουν τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια ποσοστά, καθώς και οι ασφαλιστέες αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται εξακολουθούν να ισχύουν.

Οι ρυθμίσεις που αφορούν στις μειώσεις των κύριων και επικουρικών συντάξεων, θα συμπεριληφθούν σε άλλο νομοσχέδιο, του υπουργείου Οικονομικών, που αναμένεται να κατατεθεί σήμερα στην Βουλή.

Διανεμητικό σύστημα με χρονικό όριο το 2014

Το ΕΤΕΑ λειτουργεί για όσους ασφαλίζονται για πρώτη φορά από 1-1-2001 με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση. Το ίδιο σύστημα εφαρμόζεται και για τους ασφαλισμένους μέχρι 31-12-2000 για το χρόνο ασφάλισης από 1-1-2015 και εφεξής. Οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για κάθε ασφαλισμένο των κατηγοριών αυτών τηρούνται σε ατομικές μερίδες.

1. Χρόνος ασφάλισης είναι:

α) Ο χρόνος για τον οποίο καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές από την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ και εφεξής.

β) Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στους εντασσόμενους φορείς – τομείς και κλάδους, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ή συνεχίζεται η εξαγορά του, καθώς και ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί από οποιαδήποτε αιτία, λογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση του ΕΤΕΑ.

Οι ασφαλισμένοι του ΕΤΕΑ δικαιούνται σύνταξης, εφόσον θεμελιώνουν αντίστοιχο δικαίωμα συνταξιοδότησης στο φορέα κύριας ασφάλισής τους για την αυτή αιτία και έχουν συμπληρώσει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου που προβλέπει η νομοθεσία του κάθε φορέα κύριας ασφάλισης τους καθώς και η γενικότερη νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύουν.
Το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης διαμορφώνεται με βάση α) τα δημογραφικά δεδομένα β) το ποσό συσσώρευσης των εισφορών με επιτόκιο που καθορίζεται από το ποσοστό μεταβολής του μισθού των εργαζομένων γ) την μεταβιβασιμότητα ή μη της σύνταξης και δ) το επιτόκιο προεξόφλησης.

2.Μέχρι 31-3-2012 εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, με την οποία καθορίζονται οι τεχνικές παράμετροι καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση της παρ.1 του άρθρου αυτού.

3. Για τους ασφαλισμένους μέχρι 31-12-2000, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται μετά την 1-1-2015, το ποσό της σύνταξης αποτελείται από το άθροισμα δύο τμημάτων.
α) το τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους έως 31-12-2014 και υπολογίζεται σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές διατάξεις και τη γενικότερη νομοθεσία όπως ισχύουν ,

β) το τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους από 1-1-2015 και εφεξής και υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού.
Share

© 2012 Powered By Wordpress, Ανάπτυξη - Μελέτη Σχεδιασμού "the Smalls"

Scroll to top