Την πρόσληψη επτά υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Τεμπών.
Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.
Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ολιγόμηνη σύμβαση εργασίας, η οποία δεν παρατείνεται ούτε ανανεώνεται.
Πρόκειται για μια (1) θέση ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων και έξι (6) θέσεις ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.
Διεύθυνση Κατάθεσης: Μακρυχώρι, Τέμπη. Επικοινωνία: 249 5350406.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Πηγή: workenter.gr