«Εμείς θεωρούμε ότι οι σημαντικότατες υπάρχουσες υποδομές, σε συνδυασμό και με ιστορικά στοιχεία που αφορούν στην ίδρυση στη Λάρισα του πρώτου γεωπονικού σχολείου στην Ελλάδα, στις αρχές του περασμένου αιώνα, καθώς και η κοινωνική συμβολή της Λάρισας, ως πανελλήνιου κέντρου του αγροτικού κόσμου, καθιστούν τη Λάρισα καταλληλότερη για έδρα της ενιαίας Γεωπονικής Σχολής του νέου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», τονίζει, μιλώντας στην εφημερίδα «Ελευθερία», ο πρύτανης του ΤΕΙ Θεσσαλίας, καθηγητής Ξενοφών Σπηλιώτης.

Ο πρώτος αιρετός πρύτανης ενός από τα μεγαλύτερα Τεχνολογικά Ιδρύματα της χώρας, του ΤΕΙ Θεσσαλίας (πρώην Λάρισας), θα κληθεί μαζί με τα όργανα διοίκησης να λάβει μια καθοριστικής σημασίας απόφαση που αφορά στο μέλλον του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Αυτό της συγχώνευσης με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ίσως και με το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας) στο πλαίσιο των συγχωνεύσεων τριτοβάθμιων ιδρυμάτων όπως επιτάσσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Πάντως, καταθέτοντας, συνοπτικά, την πρόταση για τις προτεινόμενες σχολές, ο πρύτανης δεν είναι και τόσο αισιόδοξος ότι θα επιτευχθεί συμφωνία έτσι ώστε στο μηχανογραφικό του 2019 να συμπεριληφθούν και τα νέα Τμήματα του Θεσσαλικού Πανεπιστημίου…

O πρύτανης του ΤΕΙ Ξενοφών Σπηλιώτης