Δύο νέα έργα που έχουν σαν στόχο την αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης και τον περιορισμό των διαρροών σε περιοχές των Δήμων Αγιάς και Τεμπών, εντάχθηκαν για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Τα έργα αυτά είναι:
1) Επέκταση συστήματος τηλελέγχου-τηλεχειρισμού εξωτερικού υδραγωγείου στις Δημοτικές Ενότητες Αγιάς, Λακέρειας και Ευρυμενών, προϋπολογισμού 1.767.768,80 ευρώ
2) Προμήθεια και εγκατάσταση επέκτασης συστήματος τηλεμετρίας και περιορισμού των διαρροών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Τεμπών, προϋπολογισμού 1.328.785,24 ευρώ
Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός ανέφερε τα εξής: «Σε συνεργασία με τους Δήμους Τεμπών και Αγιάς υποβάλαμε στο τομεακό πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ του ΕΣΠΑ 2014-2020 και εγκρίθηκαν, δυο περιβαλλοντικά έργα, δυο έργα νερού. Τα έργα αυτά έχουν σαν στόχο τη διασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας και της επάρκειας των αποθεμάτων με ταυτόχρονη μείωση των διαρροών. Παράλληλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αναπληρωτή Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Αλέξη Χαρίτση για την δημιουργική συνεργασία».