Την υποβολή αίτησης ένταξης προς χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων με σκοπό την αναβάθμιση ενός συγκεκριμένου αριθμού στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού ενέκρινε κι αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς.

Πρόκειται για έργο συνολικού προϋπολογισμού 20 χιλιάδων ευρώ που αφορά την αναβάθμιση μίας στάσης, όπως και την προμήθεια και εγκατάσταση στεγάστρων σε πέντε άλλες στάσεις υπεραστικής συγκοινωνίας, αποσκοπώντας στην ασφαλή κατά το δυνατόν μετακίνηση επιβατών λεωφορείων και στην προστασία τους από τις επικρατούσες κάθε φορά καιρικές συνθήκες.

Νίκος Γουργιώτης Ελευθερία