Αυστηρή προειδοποίηση εξέδωσε σήμερα ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας προς κάθε εμπλεκόμενο στην ανεξέλεγκτη ρίψη μπαζών, απορριμμάτων και φερτών υλικών σε σημεία τα οποία εγκυμονούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Ο Δήμος Ελασσόνας το επόμενο διάστημα θα προβαίνει σε συνεχείς και αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε διάφορα σημεία όπως οικόπεδα, ρέματα, πάρκα, άλση, δρόμους και δάση εντός ή εκτός σχεδίου και σε όσους εντοπιστούν να εναποθέτουν τα οποιαδήποτε υλικά θα τους επιβάλλονται πρόστιμα, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Στο πλαίσιο της πολιτικής του Δήμου Ελασσόνας για τα αδρανή-οικοδομικά υλικά (μπάζα) και τα ογκώδη απορρίμματα με γνώμονα πάντα την προστασία του περιβάλλοντος και την προάσπιση της δημόσιας υγείας,  η Υπηρεσία Καθαριότητας παρακαλεί τους δημότες να ενημερώνουν εγκαίρως και να έρχονται σε συνεννόηση μαζί της προκειμένου να γίνεται η απομάκρυνση των παραπάνω υλικών χωρίς να επιβαρύνεται το περιβάλλον στο τηλέφωνο 2493024900.