Αποκαθίσταται άμεσα η κυκλοφορία προς Αθήνα, με αμφιδρόμηση του κλάδου προς Θεσσαλονίκη και απόδοση μιας λωρίδας ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας.

Η αμφιδρόμηση θα ξεκινά από τη Χ.Θ 291+700 έως τη Χ 284+700 και θα ισχύσει για όλο το διάστημα που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση της βλάβης στη Χ.Θ 287.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αμφιδρομημένης κυκλοφορίας δεν θα είναι δυνατή η χρήση των κλάδων εισόδου/εξόδου του κόμβου Αλμυρού στην κατεύθυνση προς Αθήνα, καθώς και του κλάδου εισόδου στην κατεύθυνση προς Αθήνα του ημικόμβου ΒΙΠΕ Αλμυρού.

Οι κάτοικοι των περιοχών Αλμυρού και ΒΙΠΕ Αλμυρού θα μπορούν να εξυπηρετούνται και να εισέρχονται στον αυτοκινητόδρομο στην κατεύθυνση προς Αθήνα στον κόμβο Μικροθηβών και Σούρπης.