Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Παιδείας για τις ιδρύσεις, προαγωγές και συγχωνεύσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 2020-2021.

Συνολικά ιδρύονται 34 σχολικές μονάδες, προάγονται 121 και συγχωνεύονται 21.

Στο νομό Λάρισας προάγονται 5 δημοτικά σχολεία, 5 νηπιαγωγεία και συγχωνεύονται δύο νηπιαγωγεία.

Ειδικότερα προάγονται τα δημοτικά σχολεία: Ομορφοχωρίου από 3θεσιο σε 4θεσιο, 1ο Τυρνάβου από 12θεσιο σε 13θεσιο, 3ο Τυρνάβου από 6θεσιο σε 7θεσιο, 9ο Λάρισας από 19θεσιο σε 21θεσιο και 33ο Λάρισας από 13θεσιο σε 15θεσιο.

Επίσης προάγονται από 2θεσια σε 4θεσια τα νηπιαγωγεία 21ο Λάρισας, 8ο, 61ο, 55ο και 35ο.

Τέλος συγχωνεύονται το 2θεσιο 9ο νηπιαγωγείο Λάρισας και το 2θεσιο 44ο νηπιαγωγείο Λάρισας σε 6θεσιο 9ο νηπιαγωγείο Λάρισας (με έδρα το 9ο Νηπιαγωγείο Λάρισας).

kosmoslarissa.gr