Τον δρόμο των κινητοποιήσεων επέλεξε ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Λάρισας για μια σειρά προβλημάτων που αντιμετωπίζει, τα οποία κυρίως εστιάζονται στις ελλείψεις προσωπικού σε όλους τους κλάδους του Δικαστικού Μεγάρου.

Σε έκτακτη ανακοίνωσή του ενημερώνει τα μέλη του ότι θα προχωρήσει σε δίωρες διακοπές εργασιών από 11 Νοεμβρίου έως και 22 Νοεμβρίου 2019 από ώρα 10.00 π.μ έως 12.00 το μεσημέρι.

Τα αιτήματα:

1) Άμεση κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων, που μπορεί να πραγματοποιηθεί άμεσα μέσω των προκηρύξεων 1Κ/2017, 2Κ/2017, 8Κ/2017

2) Οικονομική αναβάθμιση των Δικαστικών Υπαλλήλων, κυρίως με την επαναθεσμοθέτηση του επιδόματος Ειδικών Συνθηκών και της επαναφοράς του επιδόματος ΤΑΧΔΙΚ

3) Αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων (άμεση αντικατάσταση δαπέδων καλυμμένων με αμίαντο, στεγανότητα του Δικαστικού Μεγάρου, επισκευή των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, ανεπαρκείς χώροι για την τήρηση των αρχείων, ανεπαρκείς και επικίνδυνοι χώροι για τη φύλαξη των πειστηρίων, παντελής έλλειψη καθαριότητας λόγω έλλειψης προσωπικού καθαριότητας)

4) Επέκταση της λειτουργίας της απομαγνητοφώνησης και στις συνεδριάσεις των Ποινικών Δικαστηρίων

5) Μηχανοργάνωση/μηχανογράφηση των υπηρεσιών (ηλεκτρονική δημοσίευση αποφάσεων, ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, ένταξη στην Ψηφιακή Πύλη Solon.gov.gr, χορήγηση καινούριων ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, scanners κλπ

6) Διεξαγωγή επιδοτούμενων σεμιναρίων σχετικών με το αντικείμενο της εργασίας μας.