Τιμή στα 50 λεπτά στον παραγωγό για το σκληρό σιτάρι και στα 33 λεπτά για το κριθάρι, προσφέρει ο Συνεταιρισμός Πλατυκάμπου, ο οποίος είθισται τα τελευταία χρόνια να δίνει και τον τόνο στην αγορά τέτοια περίοδο.

Ο πρόεδρος του ΑΣ Πλατυκάμπου Γιάννης Κουκούτσης ανεφερε πως οι ποιότητες είναι καλές για τα σιτηρά που συγκπέντρωσε στις αποθήκες του ο συνεταιρισμός, δεν ισχύει όμως το ίδιο και για τις στρεμματικές αποδόσεις καθώς είναι πεσμένες κατά 20 ως 30% λόγω των βροχοπτ΄πωσεων και του χαλαζιού που είχαμε το πρώτο 15νθήμερο του Ιουνίου.

Αντίθετα τα κριθάρια δεν επηρεάστηκαν καθώς αλωνίστηκαν πριν από τις βροχές και οι στρεματικές αποδόσειο είναι εξαιρετικές και καλύτερες και από τις περσινές.

Ο συνεταιρσισμός πουλά 2 λεπτά παραπανω στους εμπόρους κατέληξε ο κ. Κουκούτσης τα οποία αναλογούν στα έξοδα συγκέντρωσης και διαχε-ιρισης.

 

Δίνει 50 λεπτά στον παραγωγό για το σκληρό σιτάρι ο ΑΣ Πλατυκάμπου

thessaliatv.gr