Τους πίνακες κατάταξης για κάθε Αγροτικό ΙΕΚ (ΔΙΕΚ) και ειδικότητα των υποψήφιων καταρτιζόμενων που υπέβαλαν αίτηση και των επιλεγέντων, μετά την προβλεπόμενη μοριοδότηση, ανακοίνωσε ο ΕΛΓΟ Δήμητρα.

Οι επιλεγέντες σπουδαστές πρέπει έως και τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022, να αποστείλουν ηλεκτρονικά (email) ή να καταθέσουν, στο ΔΙΕΚ που επιλέχθηκαν την Αίτηση Οριστικής Εγγραφής τους, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η εγγραφή τους.

Διαβάστε επίσης: Οδηγός για τα δημόσια Αγροτικά ΙΕΚ – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε 

Σύμφωνα με τον ΕΛΓΟ Δήμητρα, η μη έγκαιρη κατάθεση Αίτησης Οριστικής Εγγραφής στο ΔΙΕΚ, σημαίνει τη μη αποδοχή της επιλογής από τον υποψήφιο και την απώλεια του δικαιώματος εγγραφής του.

ΔΙΕΚ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΩ

ΔΙΕΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΔΩ

ΔΙΕΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΔΩ

ΔΙΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΔΩ

ΔΙΕΚ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΔΩ

ΔΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΔΩ

Πηγη: in.gr