Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κιλελέρ ανακοινώνει ότι θα προβεί σε εγγραφές νηπίων για τη νέα σχολική χρονιά 2021-2022 στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Κιλελέρ . Οι εγγραφές θα ξεκίνησαν και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή  11 Ιουνίου 2021.

Καθώς η προσέλευση των γονέων στα γραφεία των Παιδικών Σταθμών πρέπει να αποφεύγεται λόγω κορονοϊού, οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά στην ειδική για το σκοπό αυτό ιστοσελίδα του Δήμου Κιλελέρ paidikoikileler.wordpress.com.

Συμπληρώσετε την φόρμα της αίτησης και μπορείτε να  την αποστείλετε πατώντας το κουμπί  «αποστολή» .

Στις αιτήσεις θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς το τηλέφωνο επικοινωνίας του γονέα. Με τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών οι γονείς οφείλουν να τα παραδώσουν σε κλειστό φάκελο έως τις 11 Ιουνίου 2021 στους υπεύθυνους των Παιδικών σταθμών.

Δικαίωμα εγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς έχουν τα παιδιά που έχουν συμπληρώσει τα 2,5 έτη της ηλικίας τους τον Σεπτέμβριο του 2021,γεννημένα από 01/01/2018 έως και τον Φεβρουάριο του 2019.

Απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής είναι:

  1. Αίτηση γονέα (θα την αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Δήμου ).
  2. Βεβαίωση παιδιάτρου για τη καλή υγεία, σωματική, πνευματική, ψυχική αρτιμέλεια, και εμβολιασμούς του παιδιού(ηλεκτρονικά στο paidikoikileler.wordpress.com.
  3. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.
  4. Δήλωση Ν.1599/1986, για την ώρα προσέλευσης ή αποχώρησης του παιδιού( ηλεκτρονικά στο paidikoikileler.wordpress.com.
  5. Το τελευταίο αντίγραφο (Ε1) της φορολογικής δήλωσης και εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας.
  6. Βεβαίωση εργασίας και των δύο γονέων.
  7. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων εκτός των προηγούμενων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
  8. Για τις επανεγγραφές των νηπίων που είναι ήδη εγγεγραμμένα στον παιδικό σταθμό, οι γονείς παρακαλούνται να προσκομίσουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά.

Οι ώρες παράδοσης των φακέλων  είναι 8.30π.μ. -13.30μ.μ.Για οποιαδήποτε πληροφορία οι γονείς θα ενημερώνονται με ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα:

Παιδικός Σταθμός Νίκαιας 2410922111

Παιδικός Σταθμός Πλατυκάμπου 2410972511

Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Τ.Π.Ε. 2413507202, Κων/νος Ακριβούλης

Επίσης ανακοινώνεται ότι η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κιλελέρ για την ίδια χρονική περίοδο 17/5/2021 έως 11 /6/2021 θα προβεί σε εγγραφές για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) που λειτουργεί στη Νίκαια στο Νέο Νηπιαγωγείο.

Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά στην ειδική για το λόγο αυτό ιστοσελίδα του Δήμου Κιλελέρ kdapkileler.wordpress.com. Εκεί μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα της αίτησης και να την αποστείλετε πατώντας το κουμπί «αποστολή» όπως ακριβώς και στην διαδικασία εγγραφής στους Παιδικούς σταθμούς.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν παιδιά ηλικίας   5-12 ετών και  τα δικαιολογητικά εγγραφής που απαιτούνται είναι:

1.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

2.Αίτηση γονέα (θα την αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Δήμου Κιλελέρ kdapkileler.wordpress.com

3.Βεβαίωση παιδιάτρου   για την καλή υγεία, σωματική, πνευματική, ψυχική, αρτιμέλεια και εμβολιασμούς του παιδιού.

4.Το τελευταίο αντίγραφο (Ε1) της φορολογικής δήλωσης και το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας .

Οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά  που αφορούν τις εγγραφές του ΚΔΑΠ θα παραδίδονται στο Παιδικό Σταθμό Νίκαιας το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και τις προαναφερόμενες ώρες.