Σήμερα Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου είναι η Γέννηση της Θεοτόκου. Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν οι εξής:

Δέσποινα
Δέσπω
Ντέπη
Πέπη
Ζέπω
Γενέθλιος
Σκιαδενή
Τσαμπίκα
Μίκα
Τσαμπίκος