Η Ύψωσις Τιμίου Σταυρού και ο Άγιος Θεοκλής ο μάρτυρας τιμώνται σήμερα, Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου.Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Θεοκλής, Θεοκλέας, Θεόκλεια
Σταύρος, Σταυριανός, Σταύρακας, Σταυράκιος, Σταυρής, Σταυράκης, Σταυρούλα, Σταυριανή, Σταυρίνα, Σταυρία