Πέμπτη 19 Ιανουαρίου σήμερα και τιμάται η μνήμη των: Μάρκου Ευγενικού, Αγίας Ευφρασίας και Οσίου Μακαρίου του Αιγυπτίου.

  • Ευφρασία, Ευφρασίτσα
  • Μακάριος, Μακάρης, Μακαράς, Μακαρία, Μακάρω, Μακαρίτσα, Μακαρούλα