Ποιοι Γιορτάζουν σήμερα
Βαρλαάμ.
19 Νοεμβρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Προφήτου Οβδιού, του Αγίου Μάρτυρος Βαρλαάμ και Κυριακής Θ Λουκά.