Ποιοι Γιορτάζουν σήμερα
Μαρία, Μαργέτα, Μαριέττα, Μαργετίνα, Μάρω, Μαριώ, Μαριωρή, Μαρίκα, Μαριγώ, Μαριγούλα, Μαρούλα, Μαρούσα, Μάρσια, Μαρίτσα, Μανιώ, Μαίρη, Μαρινίκη, Μυρέλλα, Μάνια, Μάρα, Μαριανή, Μάριος, Μαριανός.
Δέσποινα, Δέσπω, Δεσποινούλα, Δεσπούλα, Δεσποίνου, Δεσποίνω, Δεσποινιώ, Καισαριανή, Πιπίνα, Ντένα, Ντέπη, Πέπη, Ζέπω (για ανύπανδρες γυναίκες).
Εισοδία.
Βιργινία.
Λεμονιά.
Πανωραία.
Παναγιώτης, Παναγιώτα.
Σουλτάνα, Σούζυ, Σούζη, Σουλτανίτσα, Τάνια, Σουλτάνης.