Ποιοι Γιορτάζουν σήμερα Γεδεών.
26 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Μετάστασης του Αγίου Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού.