Επτά κηδείες σήμερα Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2023 στο νομό Λάρισας

1.Δήμητρα Σελητσανιώτη ετών 79

Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αγίοθυ Κοσμά, Πουρνάρι

2. Βασιλική Μπαρούτα

Ώρα 13:00, Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου, Αμπελάκια

3. Αθανάσιο Τριανταφύλλου ετών 82

Ώρα 12 μ. Ι.Ν. της του Θεού Σοφίας

4. Γεώργιο Κοντό ετών 92

Ώρα 11:30 π.μ. Ι.Ν, Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης

5. Θεόδωρο Αετόπουλο ετών 88

Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου, Χαρά Λάρισας

6. Χριστίνα Παλαμάρα, ετών 73

Ώρα 15:30 Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου, Πουρνάρι Λάρισας

7. Αντιγόνη Μπακαΐμη ετών 87

Ώρα 11: 30 π.μ. Ι.Ν. Αγίου Τρύφωνα, Δαμάσι