Λόγω των δύσκολων καταστάσεων που αντιμετωπίζει η Θεσσαλία, ο Αγροτικός Κτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων «Πίνδος» και ο διευθυντής κεντρικής Ελλάδος Μπούτλας Αλέκος και η εταιρία εμπορίας κρεάτων «Λιοπρασίτης Δημήτριος», προμήθευσαν τους πληγέντες παραγωγούς της περιφέρειας Θεσσαλίας με ζωοτροφές.