Ανακοινώνονται τα ονόματα των προσώπων που ορίζονται από την δημοτική αρχή για τη σύνθεση του πρώτου Δ.Σ. του νέου νομικού προσώπου του Δήμου Λαρισαίων με τίτλο «Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας-Γιώργος και Λένα Γουργιώτη».

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον καταστατικό του νέου ΝΠΔΔ και σε ότι έχει σχέση με τη σύνθεση της διοίκησής του προβλέπονται τα εξής:

«Το Νομικό Πρόσωπο  διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Συγκεκριμένα το Δ.Σ. αποτελείται από

Δέκα (10) μέλη που ορίζονται από τον Δήμο Λαρισαίων και ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος του Σωματείου Φίλων του Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου

Λάρισας.

Σε ό,τι αφορά στα 10 οριζόμενα, από τον Δήμο μέλη προβλέπεται, ότι στο ΔΣ μετέχει ο  Δήμαρχος (ή ο οριζόμενος από αυτόν Αντιδήμαρχος) ως πρόεδρος,

Από τα υπόλοιπα 9 μέλη,  τα 6  ορίζονται από τον Δήμαρχο –

συμπεριλαμβανομένου και του Δημάρχου σύνολο 7 μέλη, ήτοι τα 3/5 του συνολικού αριθμού μελών, και 3 μέλη, ήτοι τα 2/5 των εκ του Δήμου οριζομένων μελών , τα οποία εκλέγονται από τις λοιπές παρατάξεις με μεταξύ τους ψηφοφορία.»

Με βάση τα παραπάνω, η δημοτική αρχή του Δήμου Λαρισαίων ορίζει τους  τους εξής:

 

1. Πάνος Σάπκας, Πρόεδρος –  Αντιδήμαρχος Πολιτισμού

 

2. Χρήστος Τσιλιμίγκας, Αντιπρόεδρος – Δημοτικός Σύμβουλος

 

3. Αργύρης Γκρίμπας , μέλος – Ελεύθερος Επαγγελματίας, Μέλος ΔΣ ΕΠΣ Λάρισας, Ιδρυτικό μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγ. Γεώργιος Λάρισας

 

3. Ειρήνη Κουφάκη, μέλος -Ψυχολόγος, Επιστημονική Υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης ΠΕ ΟΚΑΝΑ

 

4. Μαρία Παπαπούλιου – Τσιπλακούλη, μέλος – Εκπαιδευτικός, Φιλόλογος, Γενική Γραμματέας του Λυκείου των Ελληνίδων Λάρισας

 

5. Βασιλική Γώγου, μέλος – Θεολόγος Φιλόλογος, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων της ΕΕΕΕ

 

Μία από τις επτά θέσεις της δημοτικής αρχής, θα παραχωρηθεί στις παρατάξεις της αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σημειώνεται επίσης, ως  εκπρόσωπος του Συλλόγου Φίλων Λαογραφικού Μουσείου, στο Δ.Σ. προτείνεται σύμφωνα με δήλωση του Συλλόγου, ο πρόεδρος  του κ. Αστέριος Λαχανάς.

Η τελική απόφαση για την συγκρότηση του Δ.Σ. θα ληφθεί στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ( 8 μ.μ.) του Δήμου Λαρισαίων.