Άρση της δέσμευσης τμήματος κοινόχρηστου χώρου (Κ.Χ. 871) που περικλείει το Α ́ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας από τις οδούς Βενιζέλου, Φιλελλήνων και Παπαφλέσσα, αποφάσισε χθες η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαρισαίων, λύοντας έτσι τα χρόνια δεσμά ομηρίας ιδιοκτητών ακινήτων.Πρόκειται για μια ιστορική απόφαση, που συνάδει με την άποψη και πρόταση που κατέθεσε στον Δήμο Λαρισαίων η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας, για τη συγκεκριμένη περιοχή και τη χρήση της, η οποία ακολούθως θα κατατεθεί προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η άρση δέσμευσης ως κοινόχρηστος χώρος της έκτασης από τη συμβολή των οδών Βενιζέλου και Φιλελλήνων, μέχρι και τη συμβολή των οδών Παπαφλέσσα και Μητροπολίτου Αρσενίου. Δηλαδή σε αυτό το τμήμα καταργειται ο χαρακτηρισμός κοινόχρηστος χώρος και δημιουργείται Ο.Τ. 871.

Τα ακίνητα που περιλαμβάνονται σε αυτό το τμήμα αποδεσμεύονται και αποδίδονται στους ιδιοκτήτες τους, με αυστηρούς όρους δόμησης και χρήσης μεν, αλλά τους λύνει τα χέρια να προχωρήσουν σε πράξεις που μέχρι σήμερα ήταν απαγορευμένες, όπως μεταβιβάσεις των ακινήτων, μεταβιβάσεις επιχειρήσεων που λει-

τουργούν στα ακίνητα, αλλαγή ΑΦΜ επιχειρήσεων, έκδοση άδειας λειτουργίας τους κ.α.

Για τις υπόλοιπες ιδιοκτησίες, που είν ναι εντός του Κοινόχρηστου χώρου (Κ.Χ.) 871, δεν υπάρχει καμία αλλαγή και ισχύει η δέσμευση του χαρακτηρισμού κοινόχρηστου χώρου προς απαλλοτρίωση. Για την απαλλοτρίωση ή τους, μάλιστα, θα αναζητηθούν τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία (π.χ. Πράσινο Ταμείο κ.α.). Μετά την εν λόγω απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, το Δημοτικό Συμβούλιο θα κληθεί να αποφασίσει την τροποποίηση του σχεδίου πόλης στο συγκεκριμένο σημείο, με ταυτόχρονη επιβολή ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης, στο συγκεκριμένο τμήμα του Κ.Χ. 871.

Ελευθερία / Λένα Κισσάβου