Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού τιμώρησε την Αναγέννηση Καρδίτσας με πρόστιμο συνολικά 13.000 ευρώ για παραβίαση των άρθρων 77 Α παρ.παρ. 8, 10, 69 και 69 Α Ν.2725/1999.

Η ανακοίνωση της ΕΕΑ:
α. ΠΑΕ Αναγέννηση Καρδίτσας για την παραβίαση των άρθρων 77 Α παρ.παρ. 8, 10, 69 και 69 Α Ν.2725/1999 όπως ισχύουν. (Υπό διάσκεψη)
β. Παπαδημητρίου Δημήτριος για την παραβίαση των άρθρων 77 Α παρ.παρ. 8, 10, 69 και 69 Α Ν.2725/1999 όπως ισχύουν. (Υπό διάσκεψη)
α. Δεν τέλεσε παράβαση του άρθρου 69 και 69 Α Ν.2725/1999.
β. Τέλεσε παράβαση του άρθρου 77 Α παρ.παρ. 8, 10 Ν.2725/1999.
Επιβάλλει πρόστιμο 10.000 ευρώ και 3.000 ευρώ δι΄εκάστη παράβαση.

ΠΗΓΗ: aelole.gr