Μια μαγευτική εμπειρία ζωής και ταυτόχρονα μοναδική εκπαιδευτική πρόκληση είχαν την ευκαιρία να βιώσουν Λαρισαίοι Εκπαιδευτικοί Πληροφορικής, μέλη της Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ), καθώς συμμετείχαν στο –εγκεκριμένο από το ΙΚΥ- σχέδιο κινητικότητας με κωδικό αριθμό: 2022-1-EL01-KA121-ADU-000067110 για τη δράση «Μαθησιακή Κινητικότητα» ΚΑ1-Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού Εκπαίδευσης Ενηλίκων του προγράμματος Erasmus+ που υλοποίησε η ΕΕΠΕΚ -ως φορέας αποστολής- στο Ρέυκιαβικ της Ισλανδίας, με θέμα: «“Πράσινη” Παιδαγωγική: Περιβαλλοντική και Υπαίθρια Εκπαίδευση (GreenPedagogy: Environmental And Outdoor Education)», κατά το χρονικό διάστημα από 21 έως 26 Απριλίου 2024.

Κατά τη διάρκεια του Διακρατικού Επιμορφωτικού Προγράμματος, οι Λαρισαίοι Εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να μυηθούν σε αναρίθμητες Καινοτόμες Υπαίθριες Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες, και να γνωρίσουν τις τεχνικές και τις μεθόδους αξιοποίησης αυτών, και εφαρμογής τους στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Παράλληλα, τους δόθηκε η ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με εκπαιδευτικούς άλλων χωρών, και να συζητήσουν καλές πρακτικές που εφαρμόζονται σε κάθε χώρα, γεγονός που εμπλούτισε τον εκπαιδευτικό θησαυρό γνώσεων όλων των συμμετεχόντων. Καθοριστικός –ως αναμένονταν- σε όλη αυτή την αλληλεπίδραση ήταν ο ρόλος που διαδραμάτισαν οι Λαρισαίοι Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι με τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους απέδειξαν με τον καλύτερο τρόπο την ουσιαστική δουλειά που γίνεται στα σχολεία της χώρας μας, καθώς επίσης και το υψηλό επίπεδο κατάρτισης των εκπαιδευτικών μας σε θέματα Τεχνολογιών Αιχμής και Εκπαιδευτικής Καινοτομίας.
Η Ισλανδία, με τη βορειότερη πρωτεύουσα του κόσμου, -καθώς το βόρειο άκρο της χώρας αγγίζει τον Αρκτικό κύκλο στον Βόρειο Ατλαντικό- και με περισσότερο από το 10% της έκτασης του νησιού να είναι καλυμμένο από παγετώνες, διαθέτει περισσότερα από 200 ηφαίστεια και περισσότερες από 600 θερμές πηγές, ενώ δεν είναι τυχαίο που αποτελεί ένα από τα τελευταία μέρη που κατοικήθηκαν από τον άνθρωπο, και ταυτόχρονα, μία από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου… Εκεί, μπορεί κανείς να θαυμάσει τους μεγαλοπρεπείς παγετώνες δίπλα στις γεωθερμικές πηγές, τα μεγάλα ρήγματα στο σημείο απομάκρυνσης των τεκτονικών πλακών της Βόρειας Αμερικής και της Ευρασίας, τις απόκοσμες ακτές, τους εντυπωσιακούς καταρράκτες, και, αν σταθεί τυχερός, και το μοναδικό Βόρειο Σέλας!
Στα εφόδια που αποκόμισαν οι συμμετέχοντες από τη συμμετοχή τους σε αυτό το πρόγραμμα συγκαταλέγονται –μεταξύ άλλων-η απόκτηση δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα κατανόησης συναισθημάτων και σκέψεων, η ενίσχυση της ενσυναίσθησης, καθώς και της επίλυσης κοινών προβλημάτων με συναδέλφους εκπαιδευτικούς άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. Στα αναμενόμενα οφέλη από τις παραπάνω δράσεις -για την ΕΕΠΕΚ και το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα, κατ’ επέκταση- συμπεριλαμβάνονται, επιπροσθέτως, και η γνωριμία και εξοικείωση με καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και κατάρτισης σε διάφορες χώρες και εκπαιδευτικά συστήματα, η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές πολιτικές, η εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και η ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών σε ποικίλους τομείς και βαθμίδες της εκπαίδευσης. Με τον τρόπο αυτό, ισχυροποιείται η θέση της ΕΕΠΕΚ η οποία με περισσότερα από 34.500 μέλη αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη Κοινότητα Μάθησης εκπαιδευτικών, πανελλαδικά!

Αξίζει να επισημανθεί ο υποδειγματικός τρόπος οργάνωσης και ο επαγγελματισμός υψηλού επιπέδου του φορέα Υποδοχής «Hrvatskaudrugapripovjedača “Pričalica”», στελέχη του οποίου είχαν μεριμνήσει με τον καλύτερο τρόπο για όλες τις πτυχές αυτού του απαιτητικού επιμορφωτικού προγράμματος (ποιοτικός χώρος επιμόρφωσης, εξειδικευμένοι επιμορφωτές, πλούσιο επιμορφωτικό υλικό, γραμματειακή υποστήριξη, κ.λπ.), ενώ παράλληλα, μερίμνησαν να συμπεριλάβουν στο πρόγραμμα και εκπαιδευτικές επισκέψεις στο πεδίο, γεγονός που συντέλεσε καθοριστικά τόσο στην πρακτική εφαρμογή των γνώσεων, όσο και στην ενίσχυση της Δυναμικής της Ομάδας μέσω των πολύ-πολιτισμικών δραστηριοτήτων.


Όπως επισήμανε ο Πρόεδρος της ΕΕΠΕΚ Δρ. Δημήτρης Κολοκοτρώνης, η συμμετοχή στα προγράμματα ERASMUS+ αποτελεί μία από τις βασικότερες προτεραιότητες της ΕΕΠΕΚ και μία στρατηγική επιλογή για την περαιτέρω ανάπτυξη του επιμορφωτικού υλικού της, στοχεύοντας ιδιαίτερα στην ανάπτυξη νέων επιμορφωτικών προγραμμάτων μέσω της νέας πλατφόρμας MOOC (MassiveOpenOnlineCourses) της ΕΕΠΕΚ, καθώς και για τη διεύρυνση των εκπαιδευτικών οριζόντων και την ενίσχυση του ευρωπαϊκού προφίλ του Έλληνα εκπαιδευτικού. Η ΕΕΠΕΚ στοχεύει στη συμμετοχή σε μία σειρά από διεθνείς δράσεις με σκοπό την επαγγελματική ανάπτυξη των μελών της και την ευρύτερη διάδοση καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων, παράλληλα με την ποιοτική αναβάθμιση του έργου της.

Ειδικότερα, στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+, η ΕΕΠΕΚ ασχολείται ενεργά με την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης για τις δράσεις ΚΑ1 (στις κατηγορίες της κινητικότητας για προσωπικό Εκπαίδευσης Ενηλίκων αλλά και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) και ΚΑ2 (στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης ενηλίκων, της σχολικής εκπαίδευσης, και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΕΕΠΕΚ οι εκπαιδευτικοί μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα της ΕΕΠΕΚ: www.eepek.gr