Ώρες αγωνίας για τη Λάρισα καθώς ανεβαίνει επικίνδυνα η στάθμη σε πολλές συνοικίες. Στο ύψος της ΔΕΥΑΛ επιχειρήσεις έχουν πλημμυρίσει ενώ στο αισθητικό άλσος έχει καλυφθεί με νερό. Στο σταθμό αστικών Λεωφορείων η στάθμη είναι πολύ υψηλά ενώ όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες και τα βίντεο έχουν απομακρυνθεί τα λεωφορεία.

 

Ilarissa.gr