Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι δικαστικοί υπάλληλοι της Λάρισας.

Μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου αποφασίστηκε να συνεχιστούν «οι κινητοποιήσεις που έχει εξαγγείλει η Ο.Δ.Υ.Ε. και συγκεκριμένα τις δίωρες διακοπές εργασιών από 17 Φεβρουαρίου 2020 έως και 21 Φεβρουαρίου 2020 από ώρα 09.00π.μ έως 11.00π.μ. χωρίς περαιτέρω παράταση του ωραρίου πέραν της ώρας 15.00 διεκδικώντας την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι Δικαστικοί Υπάλληλοι των Πολιτικών/Ποινικών Δικαστηρίων και Εισαγγελιών όλης της Ελλάδας».

Μεταξύ άλλων διεκδικούν διορισμούς δικαστικών υπαλλήλων όλων των κατηγοριών και κλάδων, επαναθεσμοθέτηση του επιδόματος ειδικών συνθηκών, προώθηση προς ψήφιση του σχεδίου του νέου κώδικα δικαστικών υπαλλήλων, προώθηση της ηχογράφησης και αποηχογράφησης σε όλα τα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια.

Σε τοπικό επίπεδο οι δικαστικοί υπάλληλοι διεκδικούν αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανοργάνωση/μηχανογράφηση των υπηρεσιών.