Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και των μαθητριών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς της ότι από το νέο σχολικό έτος (2022-2023) τίθεται σε εφαρμογή νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου.
Συγκεκριμένα, το νέο πρόγραμμα του ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου θα αναπτύσσεται στις παρακάτω τρεις (3) ζώνες:
Στην 1η ζώνη, με τίτλο «Μεσημβρινό Γεύμα – Διατροφική Αγωγή», διάρκειας μίας (1) διδακτικής ώρας καθημερινά, εντάσσεται επ’ ευκαιρία και του μεσημβρινού γεύματος, το διδακτικό αντικείμενο της διατροφικής αγωγής.
Στη 2η ζώνη, με τίτλο «Μελέτη – Προετοιμασία», διάρκειας (2) διδακτικών ωρών, εντάσσεται τουλάχιστον για μία (1) διδακτική ώρα καθημερινά, το γνωστικό αντικείμενο της «Μελέτης – Προετοιμασίας» στη γλώσσα και τα μαθηματικά, ενώ στην ίδια ζώνη δύναται να εντάσσεται μία (1) διδακτική ώρα με αντικείμενο ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: αγγλικά, αθλητισμός, εικαστικά, μουσική θεατρική αγωγή και τεχνολογία πληροφορίας και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.).
Στην 3η ζώνη, με τίτλο «Σχολικοί Μαθητικοί Όμιλοι», εντάσσονται, για συνεχόμενο δίωρο καθημερινά, με ενδιάμεσο ολιγόλεπτο διάλειμμα, οι σχολικοί μαθητικοί όμιλοι, στο πλαίσιο λειτουργίας των οποίων δύναται να προσφέρεται δράση, δημιουργική απασχόληση, ελεύθερη έκφραση και ψυχαγωγία με αντικείμενα σχετιζόμενα με τον αθλητισμό, τα ομαδικά αθλήματα, τους παραδοσιακούς ή μοντέρνους χορούς, τη χοροκινητική έκφραση, τις εικαστικές τέχνες, τις χειροτεχνίες και κατασκευές, την εκμάθηση μουσικών οργάνων, την εκπαιδευτική ρομποτική, τα πνευματικά παιχνίδια και παζλ, τα παραδοσιακά παιχνίδια, τις επιστημονικές κατασκευές – πειράματα, τα μαθηματικά παιχνίδια, τη ρητορική τέχνη και πολιτότητα, τον εθελοντισμό, την παιδική επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία εφημερίδας. Οι σχολικοί μαθητικοί όμιλοι δύνανται, επιπλέον, να δραστηριοποιούνται στην οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, κοινωνικών – βιωματικών και περιβαλλοντικών δράσεων, στη συγκρότηση χορωδίας, θεατρικής ομάδας και μαθητικής ορχήστρας. Η διάρκεια κάθε ομίλου δύναται να εκτείνεται σε ένα ή και περισσότερα συνεχόμενα δίωρα, ενώ οι μαθητές και οι μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν και να συμμετέχουν σε έναν οι περισσότερους ομίλους.
Η αποχώρηση των μαθητών και των μαθητριών του Δημοτικού Σχολείου που συμμετέχουν στο πρόγραμμα λαμβάνει χώρα ή στις 15:50, με το πέρας της δεύτερης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης, ή στις 17:30, με τη λήξη του προγράμματος. Αποχώρηση δύναται, επίσης, να πραγματοποιηθεί και στις 14:55, με το πέρας της πρώτης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης.
Όσον αφορά το ολοήμερο Νηπιαγωγείο, από το νέο σχολικό έτος προστίθενται στον διδακτικό χρόνο του ισχύοντος προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος δύο (2) επιπλέον διδακτικές ώρες διάρκειας τριάντα (30) λεπτών η καθεμία και συγκεκριμένα η 5η ώρα, στην οποία εντάσσεται ανάπαυση/ελεύθερο παιχνίδι, καθώς και η 6η ώρα, η οποία δύναται να αξιοποιείται για ελεύθερο και οργανωμένο παιχνίδι και ανατροφοδότηση με το πέρας του ολοήμερου προγράμματος.
Η αποχώρηση των μαθητών και των μαθητριών του ολοήμερου Νηπιαγωγείου λαμβάνει χώρα ή στις 16:00 με το πέρας της της 4ης διδακτικής ώρας ή στις 17:30 με τη λήξη του προγράμματος.
Ακολουθεί ο κατάλογος των Δημοσίων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων της περιοχής ευθύνης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας στα οποία θα εφαρμοστεί πιλοτικά το νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου για το σχολικό έτος 2022-2023:

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

38ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

52ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

25ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

28ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

33o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

35ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

36ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

55ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

56ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

61ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

37ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

36ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

29ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

39ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

33ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

38ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

42ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

43ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

44o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΛΑΝΗΣ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες δύνανται να επικοινωνήσουν με τις ανωτέρω σχολικές μονάδες με την έναρξη του σχολικού έτους από όπου και θα πληροφορηθούν για τους «Σχολικούς Μαθητικούς Ομίλους» που θα προσφέρονται σε κάθε σχολική μονάδα.
Να σημειωθεί, τέλος, ότι όλοι οι μαθητές και μαθήτριες έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα, ανεξαρτήτων κοινωνικών ή άλλων κριτηρίων. Στις αιτήσεις που θα καταθέσουν οι γονείς και οι κηδεμόνες στις οικείες σχολικές μονάδες, θα έχουν την δυνατότητα είτε να ανανεώσουν την εγγραφή στο υφιστάμενο πρόγραμμα ολοήμερου σχολείου, είτε να αιτηθούν την εγγραφή στο νέο, το οποίο προκειμένου να συγκροτηθεί και να λειτουργήσει απαιτείται η εγγραφή τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3) των μαθητών στα μονοθέσια σχολεία, οκτώ (8) μαθητών στα διθέσια έως και πενταθέσια σχολεία, καθώς και δέκα (10) μαθητών στα εξαθέσια και άνω σχολεία.