Τρεις κηδείες σήμερα Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2023 στο νομό Λάρισας

1.Ιωάννης Ζυγός, ετών 73

Ώρα 11:30 π.μ. Ι.Ν. Αγίου Τρύφωνα στο Δαμάσι

2. Βάϊος Τσοτινός, ετών 77

Ώρα 10 π.μ. Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (νέο κοιμητήριο)

3. Ευστάθιος Περδίου, ετών 94

Ώρα 12 μ. Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (νέο κοιμητήριο)