Μία κηδεία σήμερα Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2023 στον νομό Λάρισας

Ιωάννης Γκανάς ετών 86: Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας