Παρά τις προσπάθειες για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Αγιάς-Λάρισας, σας γνωρίζουμε ότι αυτό έως και σήμερα δεν κατέστη δυνατό.

Μετά και την σημερινή ενημέρωση, ότι έχει κλείσει και η μοναδική πρόσβαση στην Λάρισα η οποία γινόταν μέσω του αναχώματος της Κάρλας, ο δήμος Αγιάς, προκειμένου να εξυπηρετούνται μόνο πολύ έκτακτα περιστατικά, όπως η μεταφορά ασθενών, φαρμάκων, κλπ, σας ενημερώνει ότι η προσπέλαση του επικίνδυνου σημείου του οδοστρώματος στο ύψος του Ελευθερίου θα γίνεται με την χρήση βαρέου οχήματος του Πυροσβεστικού κλιμάκιου Αγιάς, τους οποίους και ευχαριστούμε.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6947615841, 6947610090

paidis.com