Συγκεκριμένες θέσεις και προβληματισμούς για την προστασία της Φέτας ΠΟΠ κατέθεσε εγγράφως ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ κατά τη διάρκεια συνάντησης με αντιπροσώπους της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας και συγκεκριμένα με τους κ. Ιωάννη Βιτάλη, Παύλου Σατολιά, Κωνσταντίνου Τόπα, Παναγιώτη Πεβερέτου και Νικόλαου Τάχα.

Αυτές είναι οι ακόλουθες:

 • Αυστηρή τήρηση των εθνικών και ενωσιακών προϋποθέσεων, προδιαγραφών και όρων, που τίθενται για την παραγωγή της «ΦΕΤΑΣ» ΠΟΠ.
 • Απαγόρευση χρήσης υπερδιήθησης ή εμπλουτισμού με πρωτεΐνες γάλακτος ή τυρογάλακτος σε προϊόν ΠΟΠ. Στο χώρο  παραγωγής Φέτας απαγορεύεται να υπάρχουν μηχανήματα διήθησης ή υπερδιήθησης.
 • Αυστηρός έλεγχος  εισαγωγής λευκών τυριών από αιγοπρόβειο γάλα που μετατρέπονται σε Φέτα στη χώρα μας.
 • Καθολική απαγόρευση εισκόμισης εισαγόμενου πρόβειου γάλακτος σε εργοστάσια που έχουν κωδικό παραγωγής προϊόντων ΠΟΠ από αιγοπρόβειο γάλα και  τσουχτερά πρόστιμα άμεσης εφαρμογής στους παραβάτες.
 • Καθολική απαγόρευσησυσκευασίας Φέτας στο εξωτερικό και εκτός περιοχών που παράγεται Φέτα ΠΟΠ.
 • Δειγματοληπτικός έλεγχος Φέτας κατά την εξαγωγή των  φορτίων.
 • Θεσμοθέτηση ελάχιστης απόδοσης τυροκόμησης Φέτας ΠΟΠ
 • Ανάρτηση στο διαδίκτυο όλων των πραγματοποιούμενων ελέγχων ισοζυγίου γάλακτος από τους φορείς ελέγχου ( ΕΛΓΟ- ΕΦΕΤ) των ποινών που επιβλήθηκαν και των αποφάσεων των δικαστηρίων που  ακολουθούν τα επιβληθέντα πρόστιμα ή άλλες κυρώσεις.
 • Εκτεταμένοι έλεγχοι  σε όλα τα στάδια παραγωγής, συσκευασίας και εμπορίας  και δειγματοληψία στα ράφια (π.χ. super  markets)  και στους χώρους μαζικής εστίασης. Υποχρεωτική επισήμανση προέλευσης της χώρας στα λευκά τυριά.
 • Αναγραφή σε όλες τις συσκευασίες φέτας ο τόπος παραγωγής, ο υπεύθυνος μεταποιητής και η περιοχή προέλευσης του γάλακτος.
 • Δημιουργία ειδικού σώματος ελέγχου και νομική κάλυψη τους για έλεγχο και στο εξωτερικό σε θέματα νοθείας και παραπλάνησης του καταναλωτή.

Είμαστε επίσης ανοιχτοί και για άλλα μέτρα και τρόπους που θα συμβάλουν στην καλύτερη δυνατή  προστασία της Φέτας ΠΟΠ, σύμφωνα με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία.

elassona884.gr