Από την “Συμπαράταξη Λαρισαίων” αναρτήθηκε στο διαδίκτυο η ακόλουθη ανακοίνωση – πρόσκληση σχετικά με την εκδήλωση που ετοιμάζει για την κοπή της πίτας της: