Το Βόρειο Αιγαίο είναι η Περιφέρεια με τους μακροβιότερους Έλληνες.

Σύμφωνα με έκθεση της Eurostat (στοιχεία 2021), το συνολικό προσδόκιμο φτάνει τα 83,1 έτη: 80,5 έτη για τους άνδρες και 85,8 για τις γυναίκες.

Πρόκειται για επίδοση η οποία ξεπερνά κατά 3 έτη τον μέσο ευρωπαϊκό όρο και κατά 2,9 έτη τον μέσο όρο της Ελλάδας (80,2 έτη).

Ακολουθούν η Ήπειρος, με 82,6 έτη, η Κρήτη (81,7 έτη) και το Νότιο Αιγαίο (81,6 έτη). Στη Θεσσαλία το συνολικό προσδόκιμο φτάνει τα 80 έτη (κοντά στον εθνικό μέσο όρο).

Τη χειρότερη θέση κατέχουν η Κεντρική Μακεδονία και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με προσδόκιμο τα 79,3 έτη, ενώ λίγο πιο πάνω βρίσκεται η Αττική με προσδόκιμο στα 79,8 έτη.

Προσδόκιμο επιβίωσης κατά τη γέννηση σε έτη

              Περιοχή Σύνολο  ‘Ανδρες Γυναίκες
 Βόρειο Αιγαίο 83,1 80,5  85,8
 Ήπειρος 82,6 80,2 85,1
 Κρήτη 81,7 79,1 84,3
 Νότιο Αιγαίο 81,6 79,1  84,3
 Πελ/νησος 80,8  78,1  83,7
 Νησιά Ιονίου 80,7 78,1  83,4
 Δυτική Μακεδονία  80,7  78  83,7
 Στερεά Ελλάδα 80,5  77,8 83,4
 Δυτική Ελλάδα 80,3 77,6  83,2
 Θεσσαλία 80   77,2  82,9
Αττική 79,8 77 82,6
Αν. Μακεδονία – Θράκη 79,3 76,7  82
 Κεντρική Μακεδονία 79,3 76,4 82,1
Ελλάδα  80,2 77,4  82,9 
Ευρωπαϊκή Ένωση 80,1  77,2   82,9

Με πληροφορίες από iatronet.gr