Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΚΕ Περιοχή Λάρισας

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοίνωσε την πρόθεση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 8 ατόμων για την κάλυψη παροδικών ή εποχικών αναγκών της Μονάδας της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας / περιοχή Λάρισας. Οι δύο εξ αυτών των θέσεων αφορούν το Γραφείο Αγιάς.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων είναι ως 20/11/2023.