Η Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων κατά τις ημέρες των εορταστικών εκδηλώσεων του Αγίου Αχιλλίου το Σάββατο (13-05-2023), την Κυριακή (14-05-2023) και τη Δευτέρα (15-05-2023) αποφάσισε τις κατωτέρω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Α. Απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων από ώρα 19:00′ έως 23:30′ της Κυριακής (14- 05-2023) στις κάτωθι οδούς:

 • Στην οδό Πολυκάρπου σε όλο το μήκος της.
 • Στην οδό Μητροπολίτου Μελετίου σε όλο το μήκος της.
 • Στη οδό Κενταύρων σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη.
 • Στην Πλατεία Εβραίων.
 • Στην οδό Κύπρου, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Ταγματάρχου Βελισσαρίου και Μεγάλου Αλεξάνδρου και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη.
 • Στην οδό Αλ. Παπαναστασίου στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Μανδηλαρά και Κύπρου και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη.
 • Στην οδό Βενιζέλου στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Ολύμπου και Φιλελλήνων και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη.
 • Στην οδό Φιλελλήνων, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Βενιζέλου και Κύπρου.
 • Στην οδό Μανωλάκη, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη.

Β. Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων:

i. Στην οδό Ηπείρου και στο τμήμα αυτής από την οδό Σούτσου έως την οδό Αλ. Παπαναστασίου από ώρα 15.00′ του Σαββάτου (13-05-2023) έως ώρα 12:00′ της Κυριακής (14-05-2023).

ii. Την Κυριακή (14-05-023) από ώρα 14:00′ έως 23:30′ στις κάτωθι οδούς:

 • Στην οδό Πολυκάρπου σε όλο το μήκος της.
 • Στην οδό Μητροπολίτου Μελετίου σε όλο το μήκος της.
 • Στη οδό Κενταύρων στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μητροπολίτου Μελετίου και της οδού Κύπρου (Πλατεία Εβραίων).
 • Πλατεία Εβραίων.
 • Στην οδό Κύπρου στο τμήμα της μεταξύ της Πλατείας Εβραίων και της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου.
 • Στην οδό Μανωλάκη στο τμήμα της μεταξύ της οδού Κύπρου και της οδού Μητροπολίτου Μελετίου.

iii. Τη Δευτέρα (15-05-023) από ώρα 06:00 ́ έως 12:30 ́ στις κάτωθι οδούς:

 • Στην οδό Πολυκάρπου σε όλο το μήκος της.
 • Στην οδό Μητροπολίτου Μελετίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μανωλάκη και Πολυκάρπου.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από παρακαμπτηρίους οδούς και σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων που θα ρυθμίζουν την κυκλοφορία.

Η παρούσα απόφαση είναι προσωρινή και ισχύει από τη δημοσίευσή της και μόνο για το Σάββατο (13-05-2023), την Κυριακή (14-05-2023) και τη Δευτέρα (15-05-2023) και τις ως άνω αναφερόμενες ώρες.

Οι ως άνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν – ισχύσουν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες και τα χρονικά διαστήματα αυτών δύναται να παραταθούν ή να μειωθούν και πέραν των καθορισμένων ωρών, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιβάλλουν αυτό.

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η εκτέλεση της παρούσας ανατίθεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το Τμήμα Τροχαίας Λάρισας, με σκοπό την απρόσκοπτη και ακώλυτη διεξαγωγή των εκδηλώσεων, την πρόληψη-αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων και τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων, παρακαλείται για τη λήψη ενδεδειγμένων μέτρων αρμοδιότητας του.