Ολοκληρώθηκαν με εξαιρετική επιτυχία οι εργασίες τουπρώτου εργαστηρίου τυπολογίας ασφαλούς λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής (ΕΤΑΛΧΟ) στις 14.01.2023 στο Μουσείο Τσιτσάνη στα Τρίκαλα. Μέσα από τη διαδικασία μορφοποιήθηκαν τρεις άξονες που έχουν τεράστιο ενδιαφέρον για τις μελλοντικές του συναντήσεις.

1. Η προσέλευση των νέων χειρουργών αποτελεί ένδειξη της ανταπόκρισης που είχε ο στόχος του ΕΤΑΛΧΟ, μέσα από τη θεματολογία του, στην χειρουργική κοινότητα, κάτι που μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί στη διάδοση του ΕΤΑΛΧΟ σε ακόμα μεγαλύτερη κλίμακα και την εδραίωση του ως σταθερή εκπαιδευτική πλατφόρμα για τη λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή.
2. Η επαφή με τον καθηγητή Στεφανίδη, που παρευρέθηκε στο ΕΤΑΛΧΟ, έδωσε την ευκαιρία να διασυνδεθούμε με την ομάδα του αντίστοιχου εργαστηρίου στις ΗΠΑ. Αυτή η ουσιαστική επικοινωνία με την ομάδα SAGES(Αμερικανική Εταιρεία Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Πεπτικού) μέσα από την ανάθεση της να μεταφράσουμε τις αντίστοιχες κατευθυντήριες για την ασφαλή χολοκυστεκτομή στα Ελληνικά και οι οποίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της προαναφερόμενης εταιρείας, δίνει ένα αντικειμενικό κριτήριο ορθότητας και κύρους στην προσπάθεια του ΕΤΑΛΧΟ.
3. Το σύστημα γνώσης που συντίθεται και προσφέρεται μέσα από τη θεματολογία του ΕΤΑΛΧΟ, το οποίο δεν αφορά δεξιότητες χειρουργικές, αλλά κατά ουσία στην αποκρυστάλλωση σημαντικών στοιχείων ελέγχου ασφαλούς συμπεριφοράς για τον χειρουργό, ξεχωρίζει μέσα από τη μοναδικότητα του ανάμεσα στα υπόλοιπα εργαστήρια και σεμινάρια για χειρουργούς, έχοντας μια δυναμική που πρέπει να αξιοποιηθεί. Σε αυτό συμφώνησαν όλοι οι παρευρισκόμενοι θεσμικοί φορείς από τον Ακαδημαϊκό χώρο καθώς επίσης και από την Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία.

Δημήτρης Παπαγόρας MD, MSc, PhD, FEBS

Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής

Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων