Ορκίστηκαν 245 νεοσύλλεκτοι οπλίτες 2019 Δ΄ ΕΣΣΟ, στο Στρατόπεδο «ΛΓΟΥ (ΠΒ) ΜΠΟΥΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ» στη Λάρισα. Στην ορκωμοσία παρέστη ο Διοικητής της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Φλώρος.