Με αφορμή την υπόθεση κατεδάφισης δυο επιπλέον ορόφων του ξενοδοχείου της Cocomat στην Αθήνα, επειδή κρύβουν την Ακρόπολη, η Καθημερινή δημοσίευσε την Κυριακή την απίστευτη ιστορία πολεοδομικής γραφειοκρατείας ενός κτιρίου στο Πήλιο.

Η υπόθεση εξελίχθηκε στην Αφησσο της Μαγνησίας. Το 1999 η ιδιοκτήτρια μιας παλαιάς διώροφης κατοικίας ζήτησε άδεια για να κατεδαφίσει το σπίτι και να ανεγείρει νέο. Αρχικά η ΕΠΑΕ (αρχιτεκτονική επιτροπή) απέρριψε την αίτηση, στη συνέχεια όμως την ενέκρινε και έτσι η ιδιοκτήτρια εξέδωσε άδεια κατεδάφισης και οικοδομική άδεια. Πολίτες προσέφυγαν στο ΣΤΕ κατά της απόφασης, αλλά εν τω μεταξύ το κτίριο κατεδαφίστηκε.

Το ΣΤΕ (αρ. 842/2002) ακύρωσε την άδεια κατεδάφισης και την οικοδομική άδεια, καθώς δεν είχε εξεταστεί αν το κτίριο ήταν αξιόλογο δείγμα της περιοχής και η αφαίρεσή του θα αλλοίωνε τα χαρακτηριστικά του παραδοσιακού οικισμού. Η πολεοδομία επανήλθε και μετά νέα απόφαση της ΕΠΑΕ ενέκρινε εκ νέου την ήδη συντελεσθείσα κατεδάφιση, με το σκεπτικό ότι το κτίριο ήταν ήδη πολύ φθαρμένο πριν κατεδαφιστεί και εξέδωσε νέα οικοδομική άδεια. Ακολούθησε νέα απόφαση του ΣΤΕ (977/2005) που ακύρωσε εκ νέου τις δύο άδειες, επαναλαμβάνοντας ότι δεν είχε εξεταστεί η αρχιτεκτονική αξία του σπιτιού σε σχέση με τον παραδοσιακό οικισμό.

Η ιδιοκτήτρια του κτιρίου τότε έκανε μια (όπως αποδείχθηκε) έξυπνη κίνηση: ζήτησε με σειρά αιτήσεών της προς τη διοίκηση να συμμορφωθεί προς την τελευταία απόφαση του ΣΤΕ και είτε να της επιτραπεί να χτίσει, ή να διαταχθεί η αποκατάσταση των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση, δηλαδή να ανακατασκευαστεί η οικία της… από την πολεοδομία Μαγνησίας (που έφερε ευθύνη λόγω των αποφάσεων που εξέδωσε). Η αίτησή της στην πολεοδομία δεν έγινε δεκτή και τότε αυτή προσέφυγε στο ΣΤΕ, με το δικαστήριο να αποφαίνεται υπέρ της (αρ. 3178/2009). Οπως έκρινε, επειδή το κτίριο κατεδαφίστηκε με άδεια, «η δαπάνη ανακατασκευής του βαρύνει τη διοίκηση δεδομένου ότι, στην περίπτωση αυτή, η κατεδάφιση δεν οφείλεται σε αυθαίρετη ενέργεια, ούτε σε παραβίαση των υποχρεώσεων του ιδιοκτήτη».

Ομως η Περιφέρεια Θεσσαλίας (στην οποία περιήλθε η πολεοδομία) δεν ανταποκρινόταν. Κατόπιν αιτήσεων της ενδιαφερομένης, το Συμβούλιο Συμμόρφωσης του ΣΤΕ άρχισε να επιβάλει διαδοχικά πρόστιμα στην Περιφέρεια. Ετσι, αφού πρώτα κατέβαλε στην παθούσα 50.000 ευρώ σε πρόστιμα, η Περιφέρεια αποφάσισε να προχωρήσει σε διαγωνισμό και όντως ανακατασκεύασε την κατοικία, με την υπόθεση να κλείνει οριστικά το 2018. Το επίμαχο σπίτι είναι αυτό της φωτογραφίας.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr