Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. για την περιοχή της Λάρισας, ανακοινώνει την πρόσληψη οκτώ ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Ειδικότητες

Οι ειδικότητες και η κατανομή των θέσεων ορίζονται ως εξής:

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί –  6 θέσεις
ΠΕ Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί – 1 θέση
ΔΕ Οδηγοί – μηχανοδηγοί / Χειριστές μηχανημάτων – 1 θέση

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΣΟΧ 2/2023 (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε) και να την υποβάλουν, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση :

– ΔΕΔΔΗΕ Περιοχή Λάρισας, Καρδίτσης 99 και Αμοργού, ΤΚ 41110, απευθύνοντας στον Τομέα Υποστήριξης, υπόψη Δρόλια Κων/νου (τηλ 2410685342),

είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected], [email protected].

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε την προχθές Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023 και λήγει τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023.