Ο Δήμος Τεμπών ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών –επάνδρωση όλων των παραλιών του.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Eπίσης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έντεκα (11) ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες και χρονική περίοδο:

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδών Απορριμματοφόρου) (10) έως δύο μήνες

ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου (1) έως δύο μήνες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πηγή: aftodioikisi.gr