Συνάντηση με τον υφυπουργό οικονομικών, κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο είχε το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Θεσσαλίας.

Από πλευράς σωματείου κατατέθηκε υπόμνημα για την μονιμοποίηση των επικουρικών συναδέλφων στο ΕΚΑΒ, την ένταξη των επικουρικών συναδέλφων στις αμοιβές των εκτός έδρας μετακινήσεων μετακινήσεων των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ.

Παράλληλα κατατέθηκε και αναπτύχθηκε στον υπουργό η εισήγηση για την δαπάνη της 24ωρης ετοιμότητας των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ.

Ο υπουργός αφού άκουσε με μεγάλη προσοχή, ενημέρωσε πως θα προωθήσει προς επίλυση τα θέματα που του τέθηκαν.

Τέλος, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πολιτικό γραφείο του υφυπουργού στην Βέροια.