Με απόφαση που υπέγραψε η υφυπουργός Παιδείας ορίζονται πενήντα οκτώ (58) νηπιαγωγεία της χώρας για την πιλοτική εισαγωγή δραστηριοτήτων στην αγγλική γλώσσα στο Νηπιαγωγείο.

Σύμφωνα με τη λίστα των νηπιαγωγείων στη Λάρισα έχει οριστεί το  13ο Νηπιαγωγείο Λάρισας

Δείτε τα 58 νηπιαγωγεία παρακάτω:

nipiagogia38

nipiagogia438