Έξι κηδείες σήμερα Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023 στον νομό Λάρισας

Σωτήριος Αλεξίου ετών 75: Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου στο Κοιμητήριο Φαρσάλων

Δημήτριος Πραπάς ετών 77: Ώρα 15:30 Ι.Ν. Αγίου Γεδεών Τυρνάβου

Ιπποκράτης Παπαδούλης ετών 78Q Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Μελισσοχωρίου

Λεμονιά Χιώτη ετών 84: Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναλήψεως του Σωτήρος (Αβέρωφ) Λάρισας

Ελπίδα Γαλατά ετών 84: Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αγίου Γεδεών Τυρνάβου

Αθανάσιος Μπακάλης ετών 92: Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αγίου Νικόλαου Λάρισας