Νέες και οριστικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται σε τμήματα των οδών Μιαούλη και Λάμπρου Κατσώνη, μετά την ολοκλήρωση των έργων ανακατασκευής της οδού Μανδηλαρά (φωτογραφία)
Ειδικότερα, με την ολοκλήρωση των έργων επανέρχονται παλιότερες ρυθμίσεις και εφαρμόζονται νέες, όπου αυτές προκύπτουν από την εφαρμογή του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).
Αναλυτικά, στο τμήμα της οδού Μιαούλη από την Ηπείρου έως την Κανάρη, τα αυτοκίνητα θα κινούνται με κατεύθυνση την Κανάρη, ενώ στο ίδιον δρόμο και στο τμήμα από Ηπείρου με κατεύθυνση την Ιουστινιανού,  τα αυτοκίνητα θα κινούνται με κατεύθυνση την Ιουστινιανού.
Επίσης, στην οδό Λάμπρου Κατσώνη, τα αυτοκίνητα που μπαίνουν στον δρόμο από την Κανάρη, θα μπορούν να στρίψουν είτε δεξιά με κατεύθυνση την 23ης Οκτωβρίου, είτε αριστερά με κατεύθυνση την Μανδηλαρά.
Ολες οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αποτυπώνονται στον επισυναπτόμενο χάρτη.