«Βούλιαξε» η Κεντρική πλατεία της Αγιάς / Εκατοντάδες κόσμου στη συναυλία της Γλυκερίας / Μηνύματα εξοικονόμησης του νερού από τους διοργανωτές Περιφέρεια Θεσσαλίας, Δήμο και ΔΕΥΑ Αγιάς / Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις της 26ης Γιορτής Μήλου και του Αγιώτικου Πανηγυριού


Κείμενο – φωτογραφίες: “Χώρα Αγιά”


Μια απίστευτη βραδιά, γεμάτη από την υπέροχη φωνή μιας εκ των σημαντικότερων και δημοφιλέστερων ερμηνευτριών της χώρας μας, της Γλυκερίας, έζησαν όσοι βρέθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στη συναυ­λία της που δόθηκε στην πρόσφατα ανακαινισμένη Κεντρική πλατεία της Αγιάς.

Εκατοντάδες άνθρωποι, κάθε ηλικίας, χάρηκαν λαϊκά αριστουργή­ματα της ελληνικής δισκογραφίας, σε μια μουσική εκδήλωση που ήταν η πρώτη της φετινής 26ης Γιορτής Μή­λου και του Αγιώτικου Πανηγυριού και διοργανώθηκε από τον Δήμο Αγιάς, την τοπική ΔΕΥΑ και την Περι­φέρεια Θεσσαλίας. Μέσω της εκ­δήλωσης έγινε προσπάθεια από τους δι­οργανωτές να προβληθούν τα έργα Δήμου, ΔΕΥΑ και Περιφέρειας, που έχουν σχέση με την εξοικονό­μηση του νερού και να περάσει το μήνυμα στον κόσμο της λογικής χρή­σης του και όχι της κατασπατάλησής του.

Η συναυλία άνοιξε με σύντομο χαιρετισμό του κ. Κώστα Καλα­μπάκα, αντιπεριφε­ρειάρχη Αθλητισμού, ο οποίος αναφέρθηκε στην αξία του νερού και στην ανάγκη να εί­μαστε ως τόπος και ως χώρα αυτάρ­κης σ’ αυτό, επισημαίνοντας ότι η Περιφέρεια Θεσσα­λίας έχει ολοκληρω­μένο σχέ­διο και βραβευμένη, πρότυπη περιβαλλο­ντική πολιτική στη δια­χείρισή του. Ο κ. Καλαμπάκας τόνισε πως τα τελευταία χρόνια με Περι­φερειάρχη τον Κώστα Αγοραστό έχουν γίνει πολλά και σπουδαία έργα εξοικονόμησης νερού, έργα πολλά από αυτά εμβληματικά, που βελ­τιώ­νουν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.

Τον λόγο στη συνέχεια πήρε ο κ. Γκουντάρας, ο οποίος αναφέρ­θηκε στις επενδύσεις που γίνονται σε συ­νεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, ώστε να είναι πάντα εξασφαλι­σμένη η επάρκεια και η ποιό­τητα του νερού, τόσο για την ύδρευση, όσο και για την άρδευση. «Οι πα­ρεμβάσεις μας» υπογράμμισε «ξεπερνούν τα 50 εκατ. ευρώ και ο χαρα­κτήρας τους είναι απόλυτα προσανατολισμένος στην προστασία του πε­ριβάλλοντος. Αγωγοί ύδρευσης και αποχέτευσης, βιολογικοί καθαρισμοί, δίκτυα διανομής, γεωτρήσεις, υδατόπυργοι, λι­μνοδεξαμενές και φράγ­ματα τέθηκαν στην υπηρεσία της προστασίας και της ποιότητας του νε­ρού και του περιβάλλοντος. Σ’ αυτήν την προσπά­θεια αξιοποιήσαμε κάθε δυνατότητα που δόθηκε, είτε μέσα από χρημα­τοδο­τικά προγράμματα της πολιτείας και της Ε.Ε., είτε μέσα από τους ίδιους πόρους της Περιφέ­ρειας, του Δήμου και της ΔΕΥΑ».

«Οι φυσικοί πόροι, και ιδιαίτερα το νερό, δεν είναι ανεξάντλητοι» τόνισε ο δήμαρχος και υπογράμμισε μεταξύ άλλων «Η κατανόηση από όλους μας της αξίας του νερού, μας οδηγεί αυτονόητα στην εξοικονό­μησή του, στη μείωση της σπατάλης και εν τέλει στην προστασία του. Μας οδηγεί με λίγα λόγια στην αλλαγή του χαρακτήρα μας. Η εξοικονό­μηση είναι ένας όρος που μπήκε στις πολιτικές της Περιφέρειας, του Δή­μου και της ΔΕΥΑ, αλλά πρέπει να μπει επίσης σε κάθε σπίτι. Σε κάθε καθημερινή συνήθεια, σε κάθε συμπεριφορά. Είναι καιρός να καταλά­βουμε όλοι, πως το νερό, όπως κι ο χρόνος, όταν κυλάει άσκοπα, χάνεται για πάντα».

Τη συναυλία της Γλυκερίας άνοιξε το μουσικό σχήμα της Λάρισας «Νοικοκυραίοι», ενώ νωρίτερα το απόγευμα πραγματοποιήθηκαν δρά­σεις ρομποτικής για παιδιά από το ΚΔΑΠ «LET’S LEARN». Την επιμέ­λεια όλων των εκδηλώσεων έχει ο κ. Βασίλης Μπάτσικας και το πρόγραμμα της 26ης Γιορτής Μήλου και του Αγιώτικου Πανηγυριού συνεχίζεται σή­μερα Κυριακή ως εξής:

7:30μμ, Καινοτόμες δράσεις για παιδιά με το «Innovation Park Joist».

9:30μμ, «Ταξίδι στην χώρα του μπουζουκιού» με τον σολίστ Θανάση Βασιλά.

Χθες Σάββατο πραγματοποιήθηκαν καινοτόμες δρά­σεις για παιδιά με το «Innovation Park Joist», αλλά και βραδινή μουσική εκδήλωση με την Καλλιόπη και τον Μανώλη Ανδρουλιδάκη.

Το «παρών» στη συναυλία της Γλυκερίας έδωσε και ο αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας Βασίλης Πινακάς, όπως και πλήθος αιρετών της περιοχής, αλλά και υποψηφίων στις επερχόμενες εκλογές.

ΠΗΓΗ: choraagia.gr