Σε τροχιά υλοποίησης είναι το νέο ΕΣΠΑ για την περίοδο 2021 – 2027 με τη συνολική δημόσια δαπάνη των νέων Προγραμμάτων να ανέρχεται στα περίπου 26,7 δισ. ευρώ, ενώ η συνολική κοινοτική συμμετοχή υπολογίζεται στα 21,2 δισ. ευρώ.

Τα Περιφερειακά Προγράμματα παραμένουν και στη νέα περίοδο δεκατρία, ενώ ενισχύονται όλα σημαντικά στη χρηματοδότησή τους, από 17% έως 85%.Σημειώνεται ότι πλέον το 1/3 των συνολικών πόρων της περιόδου 2021-2027 κατανέμεται στις ελληνικές περιφέρειες σε μια προσπάθεια της κυβέρνησης να αντιστρέψει το βαρύ αποτύπωμα της κρίσης και την ένταση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.

Η προτεινόμενη κατανομή έχει ως εξής:

«Ανατολική Μακεδονία & Θράκη»: 604.933.191 €

«Κεντρική Μακεδονία»: 1.363.116.124 €

«Δυτική Μακεδονία»: 373.042.135 €

«Θεσσαλία»: 524.275.431 €

«Ήπειρος»: 403.288.795 €

«Βόρειο Αιγαίο»: 373.042.135 €

«Νότιο Αιγαίο»: 357.360.855 €

«Κρήτη»: 534.357.651 €

«Ιόνια Νησιά»: 272.219.935 €

«Στερεά Ελλάδα»: 403.288.795 €

«Δυτική Ελλάδα»: 594.850.970 €

«Αττική»: 2.025.044.839 €

«Πελοπόννησος»: 388.165.465 €