Ολοκληρώθηκε χθες Πέμπτη 23/9/2021 η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης  του Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας και των αντιπροσώπων  για την ΟΕΜΕΘ. Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ψήφισαν: 1000

Έγκυρα: 975

Άκυρα-Λευκά 25

Έλαβαν:

Εμπόριο Ανάπτυξη 573  και 6 έδρες

Αγωνιστική Συνεργασία Εμπόρων 342 και 3 έδρες

Αδέσμευτη Κίνηση Λαρισαίων Εμπόρων Παραγωγικής Ανασυγκρότησης 25 και 0 έδρες

Ανεξάρτητος υποψήφιος 35 και 0 έδρες

Από το συνδυασμό Εμπόριο Ανάπτυξη εκλέγονται:

Παπαδόπουλος Χαράλαμπος

Γιαννακόπουλος Αθανάσιος

Ευσταθίου Κωνσταντίνος

Φιλιππόπουλος Χρήστος

 

 

 

Γαβρογιάννης Βασίλειος

Γκουντέλος Κων/νος

Από το συνδυασμό Αγωνιστική Συνεργασία Εμπόρων εκλέγονται:

Καζαντζίδης Περικλής

Τριγάζης Αγησίλαος

Καραβίδας Γεώργιος

 

 

Για την Ομοσπονδία Εμπορίου και επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας

Ψήφισαν: 896

Έγκυρα:  843

Άκυρα-Λευκά: 53

 

Έλαβαν

Εμπόριο Ανάπτυξη 496 και 19 αντιπροσώπους

Αγωνιστική συνεργασία εμπόρων 298 και 11 αντιπροσώπους

Αδέσμευτη Κίνηση Λαρισαίων Εμπόρων Παραγωγικής Ανασυγκρότησης 25 και 0 αντιπροσώπους

Ανεξάρτητος υποψήφιος 24 και 0 αντιπροσώπους

 

Από το συνδυασμό Εμπόριο Ανάπτυξη εκτός από τον Παπαδόπουλο Χαράλαμπο εκλέγονται  και οι:

Τσιαπλές Γεώργιος

Γιαννακόπουλος Αθανάσιος

Λιάγκουρα Ελένη

Δημοβέλης Ελευθεριος

Γαβρογιάννης Βασίλειος

Ευσταθίου Κωνσταντίνος

Γκουντέλος Κωνσταντινος

Μαργαρίτης Αθανάσιος

Φιλιππόπουλος Χρήστος

Κατσούρα Βασιλική

Παπακωνσταντίνου Χρήστος

Καγκελάρης Νικόλαος

Πουρσανίδης Ιωάννης

Καματέρη Γρηγορία

Γενιτσεφτσής Χρήστος

Βούλτσος Μάριος

Κουτζεκλίδη Αικατερίνη

Καρδάρα Ευαγγελία

 

 

Από το συνδυασμό Αγωνιστική Συνεργασία Εμπόρων εκλέγονται:

Καζαντζίδης Περικλής

Τριγάζης Αγησίλαος

Καραβίδας Γεώργιος

Καρατέγος Δημήτριος

Κρίκης Πέτρος

Γκρίμπας Βασίλειος

Βαϊτση Ευαγγελία

Πλασταράς Στέφανος

Βράκας Αθανάσιος

Ζεμπελτζής Ευάγγελος

Γιασάρης Γρηγόριος

 

Για την ελεγκτική επιτροπή εκλέγονται:

Από το συνδυασμό Εμπόριο Ανάπτυξη

Καραγεώργου Σίνη Σταυρούλα

Μπουχλαρώτη Χαρίκλεια

 

Από το συνδυασμό  Αγωνιστική Συνεργασία Εμπόρων

Κοντραφούρη Ελένη

paidis.com