Σήμερα θα τελεστούν οι κηδείες τους:

Ελένη Χατζηαυγέρη ετών 82

Ώρα 10:30 π.μ. Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Γαλήνης

Αυγή Ταμβακά ετών 95

Ώρα 19:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (νέο κοιμητήριο)

Θωμά Θεοδώρου ετών 81

Ώρα 11:00 π.μ. Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (νέο κοιμητήριο)

Μέλλω (Μηλίτσα) Κυριακίδου ετών 90

Ώρα 12 μ. Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (νέο κοιμητήριο)