Οι ρίζες των δέντρων εξακολουθούν να είναι εξαφανισμένες κάτω από το νερό.

Δείτε εικόνες: