Στα όρια της υπερχείλισης και η Μπουρμπουλήθρα
Δρόμος Αγιά – Λάρισα κλειστός (ώρα 7:30πμ)

ΠΗΓΗ

https://www.choraagia.gr/